Sản phẩm HD-TVI HIK Vision

Camera speed dome TVI DS-2AE5230T-A(A3) 2.0M 30X, 4-120mm
Đăng ngày 27-07-2016 04:26:00 PM
Camera speed dome TVI DS-2AE5230T-A(A3) 2.0M 30X, 4-120mm
Giá : 19 290 000 VND   17 361 000 VND

Camera speed dome TVI DS-2AE5223T-A(A3) 2.0M 23X, 4-92mm
Đăng ngày 27-07-2016 04:24:00 PM
Camera speed dome TVI DS-2AE5223T-A(A3) 2.0M 23X, 4-92mm
Giá : 18 000 000 VND   16 200 000 VND

Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT (HD-TVI 2M)
Đăng ngày 27-07-2016 03:40:00 PM
Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT (HD-TVI 2M)
Giá : 1 740 000 VND   1 566 000 VND

Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D7T-ITM (HD-TVI 2M)
Đăng ngày 27-07-2016 03:38:00 PM
Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D7T-ITM (HD-TVI 2M)
Giá : 1 740 000 VND   1 566 000 VND

Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT1 (HD-TVI 2M)
Đăng ngày 27-07-2016 03:42:00 PM
Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT1 (HD-TVI 2M)
Giá : 1 940 000 VND   1 746 000 VND

Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT3 (HD-TVI 2M)
Đăng ngày 27-07-2016 03:33:00 PM
Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT3 (HD-TVI 2M)
Giá : 2 130 000 VND   1 917 000 VND

Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D7T-IT3 (HD-TVI 2M)
Đăng ngày 26-07-2016 10:03:00 AM
Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D7T-IT3 (HD-TVI 2M)
Giá : 2 070 000 VND   1 863 000 VND

Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT5 (HD-TVI 2M)
Đăng ngày 26-07-2016 10:03:00 AM
Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT5 (HD-TVI 2M)
Giá : 2 320 000 VND   2 088 000 VND

Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)
Đăng ngày 26-07-2016 09:41:00 AM
Camera HD hồng ngoại DS-2CE16D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)
Giá : 3 550 000 VND   3 195 000 VND

Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)
Đăng ngày 26-07-2016 09:38:00 AM
Camera HD hồng ngoại DS-2CE56D7T-IT3Z (HD-TVI 2M)
Giá : 3 420 000 VND   3 078 000 VND

1 2 3 4 5  Trang sau