Đầu dò khói địa chỉ

Giá gốc: 1 VND
Giá KM: VND
Trạng thái
Còn hàng


QA-01 Đầu dò khói địa chỉ
QA-06 Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ 
QA-05 Đầu dò khói nhiệt địa chỉ 
QA-19 Nút nhấn khẩn chìm địa chỉ 
QA-0817 Nút nhấn khẩn địa chỉ 
  Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 250 địa chỉ 
  Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop 500 địa chỉ 
  Trung tâm báo cháy địa chỉ 03 loop 750 địa chỉ 
  Trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop 1000 địa chỉ 
QA-16 Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1250 địa chỉ 
  Trung tâm báo cháy địa chỉ 06 loop 1500 địa chỉ 
  Trung tâm báo cháy địa chỉ 07 loop 1750 địa chỉ 
  Trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 2000 địa chỉ 
  Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 
  Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop 
  Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 03 loop 
QA-16 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop 
  Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 
  Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 06 loop 
  Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 07 loop 
  Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 
QA-17B Module đầu dò thường, chuông (Control Module)
QA-17H Module cách ly (Isolator Mudule)
QA-17K Module giám sát (Monitor Module) 
QA-17A Module sài nhiều chuông  
  Máy in sự kiện sài trung tâm QA-16

Sản phẩm cùng loại

 • Trung tâm báo cháy Horing...

  Giá:

 • Nút ấn khẩn tròn lắp chìm...

  Giá:

 • Điều khiển xả khí bằng...

  Giá:

 • Trung tâm báo cháy điều...

  Giá:

 • Trung tâm báo cháy điều...

  Giá:

 • Trung tâm báo cháy

  Giá: